Przedszkola i Szkoły na JasneJ

Informuje ,że Stowarzyszenie  Akademia Sportowa Gliwice
Zostało uznane za organizacje pożytku publicznego . 
 
W związku z tym ;
                                                                                                                                                                                                                                                         
1. Wszystkie wpłaty tytułowane darowizna lub wpłata podlegać będę odliczeniu od podatku dochodowego  ps .” składki członkowskie”  lub” wpłaty za zajęcia ”,  lub inne niestety nie ( decyduje tytuł wpłaty)
2. Mamy możliwość otrzymywania 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych i przedsiębiorstw .
 
Wpłata 1% - może być przeznaczona zgodnie z sugestią  wpłacającego ( np. opłata za zajęcia )  lub w podstawowej formie przeznaczona na pokrycie kosztów 
zajęć dzieci z rodzin wielodzietnych ,zastępczych , świetlic środowiskowych , domów dziecka  itd.
 
Można 1% przeznaczyć również celowo np. na jednego zawodnika, ucznia, szkołę ,klasę lub grupę dzieci .
 
1% musi zostać wydatkowany na cele statutowe stowarzyszenia .
 
Proszę o stworzenie kampanii informacyjnej: strona www, facebook, itd. 
Kampania informacyjna wzmożona – od lutego do kwietnia  (tak jak wszystkie fundacje i stowarzyszenia)
 
Informacja do wykorzystania podczas spotkań  w placówkach oświatowych .
 
 

Czekamy na Ciebie, na Jasnej!
Kontakt Przedszkola i Szkoły
797 340 599

szkoly.przedszkola@jasna31.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Piątek
8:00 - 17:00
Sobota
8:00 - 17:00