Gimnastyka Sportowa na JasneJ

Poniższy formularz umożliwia zgłoszenie chęci zapisu na podane poniżej w harmonogramie zajęcia. Aby zarejestrować się na wybrane zajęcia należy zaznaczyć w tabeli wybrane zajęcia, wypełnić pola formularza, zaakceptować zgody i nacisnąć przycisk "Wyślij zgłoszenie". 

Formularz pełni funkcję czysto informacyjną odnośnie ilości osób w grupie zajęciowej. Zapraszamy na zajęcia!


Formularz Rejestracji
godz. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
 800 - 900           
 900 - 1000           
 1000 - 1100           
 1100 - 1200           
 1200 - 1300           
 1300 - 1400           
 1400 - 1500           
 1500 - 1600           
 1600 - 1700   
Gimnastyka dzieci młodsze 
> 6 lat
   
Gimnastyka dzieci młodsze
> 6 lat
   
1700 - 1800  
Gimnastyka dzieci starsze
< 6 lat
   
Gimnastyka dzieci starsze
< 6 lat
   
 1800 - 1900           
 1900 - 2000           
 2000 - 2100           
 2100 - 2200           

dzieci młodsze - grupa dzieci w wieku do lat 6*
dzieci starsze - grupa dzieci powyżej 6 roku życia*
Dane osobowe
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest KAR – TEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Gliwicach ul. Sienkiewicza 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, pod numerem KRS 0000445008 - właściciel Ośrodka JASNA Sport i Rekreacja. Dane udostępnione na formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu rejestracji oraz w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla rejestracji i uczestnictwa w akcjach promocyjnych. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Zostałam/em poinformowana/y, iż wyrażenie poniższych zgód jest całkowicie dobrowolne i że można wyrazić wszystkie, niektóre zgody, jak i nie wyrazić żadnej zgody, a każda ze zgód może być w każdej chwili odwołana.

Czekamy na Ciebie, na Jasnej!
Kontakt Gimnastyka Sportowa:

recepcja@jasna31.pl

Godziny Zajęć Gimnastyka Sportowa:

Poniedziałek i Środa
16:00-17:00 grupa młodsza >6 lat
17:00-18:00 grupa starsza < 6 lat