Weekendowa nauka pływania NEMO na JasneJ

1. Regulamin obowiązuje od 01.09.2017 do 30.06.2018r.

2. Czas trwania zajęć w wodzie wynosi 30 minut dla dzieci w wieku do 3 lat i 45 minut dla dzieci powyżej tego wieku. Wymagana jest telefoniczna rezerwacja miejsca.

3. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie basenu są zobowiązane stosować się do poleceń instruktora.

4. Wchodzenie do wody podczas nieobecności instruktora lub ratownika jest zabronione.

5. Opiekun dziecka zobowiązany jest do bezpośredniej opieki nad dzieckiem w wodzie (dotyczy niemowląt).

6. Umieszczanie dziecka w wodzie i opuszczanie przez niego niecki basenu odbywa się poprzez przekazanie go z brzegu do osoby znajdującej się w wodzie tylko w wyznaczonej strefie (dotyczy niemowląt).

7. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, w tym: biegać, hałasować i zaśmiecać obiekt, palić papierosów, pić alkoholu oraz jeść na terenie otaczającym nieckę basenu. Dodatkowo obowiązuje regulamin basenu na którym prowadzone są zajęcia.

8. Za rzeczy pozostawione bez zabezpieczenia organizator nie ponosi odpowiedzialności.

9. Uregulowania cenowe określa cennik.

10.Informacje dotyczące nieobecności na zajęciach: a) Wszystkie nieobecność dzieci muszą zostać zgłoszone SMS-em w przeciwnym wypadku wejście przepada. b) W przypadku nieobecności na zajęciach zgłoszonej SMS-em, z przyczyn zdrowotnych (poświadczonych zwolnieniem lekarskim ) istnieje możliwość odrobienia zajęć. c) Wszystkie inne nieobecności ( wyjazdy, imprezy okolicznościowe) nie podlegają usprawiedliwieniu.
Wyjątki:
- w okresie styczeń-luty jest możliwość zawieszenia karnetu na 1 zajęcia
-w okresie czerwiec-lipiec jest możliwość zawieszenia karnetu na 2 zajęcia

11. Wykupienie karnetu gwarantuje miejsce na zajęciach w wyznaczonej grupie.

12.W ostatnim dniu ważności karnetu, należy wykupić nowy aby zachować miejsce w grupie.

13.Osoby płacące jednorazowo zobowiązane są do wcześniejszej telefonicznej rezerwacji miejsc

14. Osoby uczestniczące w zajęciach muszą być zdrowe- wszelkie odstępstwa od tej normy wymagają podparcia lekarskiego o zdolności do korzystania z zajęć.

15.Zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć, w tym z przyczyn niezależnych od nas (awaria systemu ciepłowniczego, brak wody itp.).

16.W sytuacji gdy ilość uczestników w danej grupie nagle się zmniejszy, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny zajęć. Proponuje przejście do innej grupy, która realizuje dalszy program zajęć.

17.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora zajęć.

18.W przypadkach szczególnych prowadzący zajęcia mają prawo do odstąpienia od zasad zawartych w regulaminie.

19. Rodzice którzy nie wchodzący do basenu, tylko obserwują zajęcia siedząc w wyznaczonych miejscach zobowiązani są do zmiennego obuwia ( klapki) i zmiany spodni na tzw. krótkie spodenki.

Czekamy na Ciebie, na Jasnej!
Kontakt Szkoła pływania Nemo:
Osoba prowadząca: Paweł Wieczorek

505 965 329

biuro@szkola-nemo.pl

http://www.szkola-nemo.pl
Godziny rozpoczęcia Zajęć Nemo:
Sobota
(Dzieci > 4 lat)

9:00 - 9:45
9:45 - 10:30
10:30 - 11:15
11:15 - 12:00
Niedziela
(Dzieci 3m do 3 lat)

9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00