Gliwicka Akademia Tenisowa na JasneJ

PIRAMIDA SZKOLENIOWA

Pierwszym etapem szkolenia tenisowego jest autorski program Gliwickiej Akademii Tenisowej który został stworzony z myślą  
o najmłodszych adeptach - MOTORYKA SMYKA. Dziecko uczy się podstawowych umiejętności koordynacyjnych, a także poznaje szereg dyscyplin sportowych z tenisem na czele co wpływa na jego wszechstronny rozwój fizyczny. Zajęcia na tym etapie prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów z bogatym doświadczeniem pedagogicznym.

Kolejnym etapem, w którym trenerzy wyszukują młode talenty jest program szkoleniowy Międzynarodowej Federacji Tenisowej (International Tennis Federation) pod nazwą TENIS 10. To tutaj dziecko po raz pierwszy czuje atmosferę współzawodnictwa dzięki czemu wzrasta jego motywacja i zaangażowanie w proces treningowy.
Z najbardziej uzdolnionych dzieci z programu Tenis 10 tworzone są grupy zawodnicze.
To właśnie na tym etapie skupiamy się na karierze zawodnika  
w bardziej spersonalizowany sposób, pojawiają się treningi indywidualne, analizy techniczne,  profilaktyka urazów, kształtowanie cech motorycznych , budowanie prawidłowych nawyków mentalnych czy ustalanie celów na przyszłość.

Ostatnim etapem piramidy szkoleniowej jest tenis zawodowy.  
To etap wymagający wielu poświeceń, zaangażowania i ciężkiej pracy. Akademia prowadzi szkolenie dla zawodników o różnym poziomie zaawansowania. Przygotowujemy podopiecznych do gry  
w turniejach na szczeblu wojewódzkim, krajowym  
i międzynarodowym.

Naszą ambicją jest osiągnięcie wysokiego poziomu jakości treningu tenisowego, motorycznego i mentalnego. Powierzając Nam przebieg kariery zawodnika zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności jaka na nas spoczywa.


Szczegółowo opracowany program dla sekcji zawodniczej obejmuje cztery obszary kompleksowego szkolenia:
* techniczny (treningi tenisowe)
* taktyczny (treningi tenisowe)
* motoryczny (treningi motoryczne oraz zestawy ćwiczeń do samodzielnego wykonania w domu)
* mentalny (warsztaty psychologiczne).