Akademia Programowania ARACOM na JasneJ


Dlaczego warto uczy dzieci programowania?
Rozwj technologiczny sprawi, e jzyki programowania to jzyki przyszoci, bez znajomoci ktrych ciko bdzie funkcjonowa w niedalekiej przyszoci. To ju nie tylko domena zawodowych programistw, a narzdzie, ktre pozwala rozwija kreatywne mylenie oraz umiejtnoci analityczne. Programowanie to jzyk, ktry na podstawowym poziomie powinien zna kady, a nauk warto rozpocz od najmodszych lat!

Korzyci pynce z nauki programowania
-Uczy logicznego mylenia.
- Rozwija zdolno analizowania.
- Wspiera kreatywno.
- Wzmacnia zdolno koncentracji i cakowitego skupienia uwagi na wykonywanych czynnociach.
- Uczy pracy w zespole.
- Rozwija pami.
- Uczy rozwizywania problemw, zarwno poznanymi schematami, jak i w sposb niestandardowy (tzw. mylenie ?out of the box?).
- Zachca do wyszukiwania jak najlepszych rozwiza, przy okazji rozwijajc mylenie krytyczne.
- Uczy odpowiedzialnoci.
- Rozwija komunikacj dziecka.
- Pozwala radzi sobie z trudnociami w metodyczny sposb.
- Uczy dobrej organizacji pracy.
- Jzyk przyszoci ? programowanie niedugo moe sta si tak wane, jak nauka jzykw obcych.
- Uczy mylenia komutacyjnego (proces znajdowania rozwiza do skomplikowanych, otwartych problemw).
- wiczy planowanie i rozwija umiejtno analizy napotkanych problemw.
- Daje moliwoci twrczego wyrazu oraz kreatywnoci.
- Rozwija umiejtno nauki na wasnych bdach oraz mylenia przyczynowo-skutkowego.
- Daje przewag na rynku pracy.

Czekamy na Ciebie, na Jasnej!
Godziny otwarcia Akademia Programowania ARACOM:
Kodujące Brzdące (wiek 4-6 lat)
  •  piątki 16.30-17.30
  •  soboty 11.00-12.00
Smyki Informatyki (wiek 7-11 lat)
  • wtorki 17.30-19.00
  • piątki 17.30-19.00
  • soboty 12.00-13.30
Mistrzowie Klawiatury (wiek 12-15 lat)
  • czwartki 17.30-19.30
  • soboty 9.00-11.00