KARNET OPEN naJasneJ


SIOWNIA, FITNESS I WELLNESS w jednym karnecie? Teraz to moliwe!
To nie wszystko! W ofercie Karnetw Open dajemy Pastwu moliwo skorzystania z wszystkich dysplin dostpnych w Orodku bez ogranicze!

Czekamy na Ciebie, na Jasnej!