Obozy Zimowe na JasneJ

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania poniżej:

Karta kwalifikacyjna - Obóz Zimowy

Zgoda Rodziców - Obóz Zimowy

Umowa zostanie przesłana w terminie 21 dni od daty zgłoszenia na podany w formularzu adres poczty elektronicznej.

Płatności

- do 2 stycznia 2015 r. - wpłata zaliczki w kwocie 300,00 PLN.
- do 16 stycznia 2015 r. - wpłata pozostałej części należności.

Dane do wpłat:

Nazwa banku i nr rachunku:
Bank Millennium 41 1160 2202 0000 0002 6857 4539

Odbiorca: KAR-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOĆCIĄ Sp. K.
44-100 Gliwice, Sienkiewicza 13

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko uczestnika, nr turnusu.

Formularz zgłoszeniowy
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest KAR – TEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Gliwicach ul. Sienkiewicza 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, pod numerem KRS 0000445008 - właściciel Ośrodka JASNA Sport i Rekreacja. Dane udostępnione na formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu rejestracji oraz w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla rejestracji i uczestnictwa w akcjach promocyjnych. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Zostałam/em poinformowana/y, iż wyrażenie poniższych zgód jest całkowicie dobrowolne i że można wyrazić wszystkie, niektóre zgody, jak i nie wyrazić żadnej zgody, a każda ze zgód może być w każdej chwili odwołana.