Weekendowa nauka pływania NEMO na JasneJ

 
Regulamin Szkoły Nemo – Gliwice dla dzieci do 3 lat 

1.Regulamin obowiązuje od 01.09.2023r.
2.Firma Nemo będzie zawierać umowy z klientami na uczestnictwo w zajęciach.
3.Płatności miesięczne, będą przysyłane na konto firmy Nemo School Sp.z.o.o. informuje o tym zawarta umowa.
4.Brak możliwości odrobienia jakichkolwiek zajęć.
5.Płatności miesięczne są rozliczane według harmonogramu wpłat.
6.Brak płatności spowoduje nie wpuszczenie uczestnika na basen.
7.Umowa posiada 1-miesięczny okres wypowiedzenia.
8. Czas trwania zajęć w wodzie wynosi 30 minut dla dzieci w wieku do 3 lat. Wymagana jest telefoniczna rezerwacja miejsca.
9. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie basenu są zobowiązane stosować się do poleceń instruktora.
10. Wchodzenie do wody podczas nieobecności instruktora lub ratownika jest zabronione.
11. Opiekun dziecka zobowiązany jest do bezpośredniej opieki nad dzieckiem w wodzie (dotyczy niemowląt).
12. Umieszczanie dziecka w wodzie i opuszczanie przez niego niecki basenu odbywa się poprzez przekazanie go z brzegu do osoby znajdującej się w wodzie tylko w wyznaczonej strefie (dotyczy niemowląt).
13. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, w tym: biegać, hałasować i zaśmiecać obiekt, palić papierosów, pić alkoholu oraz jeść na terenie otaczającym nieckę basenu. Dodatkowo obowiązuje regulamin basenu na którym prowadzone są zajęcia.
14. Za rzeczy pozostawione bez zabezpieczenia organizator nie ponosi odpowiedzialności.
15. Uregulowania cenowe określa cennik.
16.Podpisanie umowy gwarantuje miejsce na zajęciach w wyznaczonej grupie.
17.Osoby płacące jednorazowo zobowiązane są do wcześniejszej telefonicznej rezerwacji miejsc
18. Osoby uczestniczące w zajęciach muszą być zdrowe- wszelkie odstępstwa od tej normy wymagają podparcia lekarskiego o zdolności do korzystania z zajęć.
19.Zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć, w tym z przyczyn niezależnych od nas (awaria systemu ciepłowniczego, brak wody itp.).
20.W sytuacji gdy ilość uczestników w danej grupie nagle się zmniejszy, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny zajęć. Proponuje przejście do innej grupy, która realizuje dalszy program zajęć.
21.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora zajęć.
22.W przypadkach szczególnych prowadzący zajęcia mają prawo do odstąpienia od zasad zawartych w regulaminie.
23. Rodzice którzy nie wchodzący do basenu, tylko obserwują zajęcia siedząc w wyznaczonych miejscach zobowiązani są do zmiennego obuwia ( klapki) i zmiany spodni na tzw. krótkie spodenki.


 

Czekamy na Ciebie, na Jasnej!
Kontakt Szkoła pływania Nemo:
Osoba prowadząca: Paweł Wieczorek

505 965 329

biuro@szkola-nemo.pl

http://www.szkola-nemo.pl
Godziny rozpoczęcia Zajęć Nemo:
Sobota
(Dzieci 3m do 12 lat)

12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
Niedziela
(Dzieci 3m do 4 lat)

8:00 - 8:30
8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30