VIII Mistrzostwa Polski Prawników w Tenisie JasneJRegulamin turnieju badmintona
– VIII Badmintonowych Mistrzostw Śląska Prawników


1. Organizator:
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach
2. Termin i miejsce :

Turniej odbędzie się w sobotę, 18.03.2023 r.

Początek zawodów o godz. 13.00.


3. Uczestnictwo :

a. W turnieju mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli wyższe studnia prawnicze oraz studenci prawa.
b. Organizator nie odpowiada za zdarzenia mogące powstać w trakcie turnieju. Każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach potwierdza, że bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwskazań lekarskich; do udziału w turnieju.
c. Każdy uczestnik turnieju powinien posiadać własną rakietę.

d. Organizator zapewnia lotki syntetyczne. Istnieje możliwość grania własnymi lotkami piórowymi, w takiej sytuacji zawodnik zgłasza to przeciwnikowi, a jednocześnie zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość lotek do rozegrania pojedynku
e. Zawody będą rozegrane w grach pojedynczych, podwójnych i mieszanych, oddzielnie dla kobiet, a oddzielnie dla mężczyzn. Ze względów organizacyjnych rozgrywki mogą zostać przeprowadzone bez podziału na płeć – w całości lub w poszczególnych przypadkach; decyzję w tym zakresie podejmuje Organizator w dniu zawodów.

f. W zależności od liczby uczestników Organizator zastrzega sobie możliwość podziału startujących na kategorie, w tym  wiekowe.
f. Organizator ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy:
· są pod wpływem alkoholu lub innych używek,
· swoją grą lub zachowaniem stanowią zagrożenie dla innych uczestników
g. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na sali lub w szatniach.

4. System rozgrywek :

a. W zależności od liczby uczestników turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym lub grupowo-pucharowym.
b. Losowanie par turniejowych lub podział na grupy przeprowadza Organizator w dniu zawodów po potwierdzeniu uczestnictwa przez zawodników.
c. Mecz trwa do dwóch wygranych setów. Seta wygrywa strona, która pierwsza zdobędzie 21 punktów.
d. W przypadku dużej ilości startujących Organizator może zmienić długość rozgrywanych setów do 15-tu lub 11-tu punktów.
e. Zawodników obowiązuje obuwie zmienne nierysujące powierzchni.
f. Obowiązują zasady gry zgodne z przepisami PZBad.
g. System gier zostanie ustalony w dniu zawodów, przy czym przewiduje się system grupowo – pucharowy. W przypadku rozgrywek w grupach końcową kolejność ustala się na podstawie następujących kryteriów:

· Liczba wygranych meczów.
· Liczba wygranych setów.
· Wynik bezpośredniego pojedynku.
· Liczba zdobytych małych punktów.
· Liczba straconych małych punktów. 

5. Sędziowie :

a. Funkcję sędziów pełnią uczestnicy zawodów, którzy w danym momencie nie rozgrywają meczów.
b. Co do zasady zawodnik przegrywający mecz na danym korcie pełni funkcję sędziego prowadzącego w następnym meczu na tym korcie.
c. Wszyscy sędziowie prowadzący podlegają sędziemu głównemu wyznaczonemu przez Organizatora.

6. Nagrody:

Dyplomy i medale  za zdobycie miejsc 1-3.

7. Zapisy:

a. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przesłanego na maila: recepcja@jasna31.pl lub osobiście w dniu zawodów, do godziny 12.45.
b. Udział w zawodach jest odpłatny, szczegóły na stronie: www.jasna31.pl.
c. Uczestnicy są zobowiązani potwierdzić swój udział na 15 minut przed rozpoczęciem turnieju.

8. Inne postanowienia:

a. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu zastrzega sobie Organizator OIRP w Katowicach
b. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują Organizatorzy. Decyzje są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu


 

Czekamy na Ciebie, na Jasnej!