Jasna ProActive Service Ski & Bike

Firma Proactive� zrodzi�a�sie�z pasji i zami�owania�do sportu i aktywno�ci�fizycznej. Z up�ywem�czasu poszerzali�my�swoja oferte oraz zakres dziala� przez nas podejmowanych.
Wraz z biegiem lat oczywiste sta�o�sie�, posiadanie i �wiadczenie�us�ug�serwisowych, na wysokim poziomie dla naszych klientow. Taki zakres i poziom dzia�a� mo�emy�realizowa� dzi�ki zaawansowanemu parkowi maszyn,szwajcarskiej firmy Montana, kt�re gwarantuja wysoka jako�� oferowanych us�ug. Nasz serwis oferuje szereg us�ug�zwi�zanych�z naprawa oraz przygotowaniem sprz�tu�zimowego do sezonu, a tak�e�sprz�tu�rowerowego w sezonie letnim. Dysponujemy do�wiadczona�kadra serwisowa, a tak�e�sprawdzonymi od lat rozwi�zaniami, pozwal�cymi�bezpiecznie i fachowo�zadba o sprzet�naszych klientow.

W tym sezonie poszerzamy swoja oferte o�wypo�yczalnie sprzetu narciarskiego oraz snowboardowego. Nasz asortyment jest zawsze przygotowany do u�ycia�na stoku i po kazdym�wypozyczeniu�ponownie przeserwisowany. Istnieje mozliwosc�rezerwacji sprzetu�online do czego serdecznie zapraszamy.

Mozna�nas odwiedzic�w godzinach 11-19 od poniedzialku do piatku�oraz od 10-13 w soboty.

Dla wszystkich naszych klient�w, a zarazem mi�o�nik�w zjazd�w na stokach, przygotowali�my atrakcyjn� ofert�!

Serwisuj swoje narty na Jasnej po preferencyjnej cenie, na najnowocze�niejszej generacji maszynach!�Wysokiej klasy sprz�t oraz do�wiadczenie naszego serwisanta zagwarantuj� bezpieczny sezon zimowy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Jeste� klientem Jasnej? Na dobry start sezonu, otrzymasz od nas 20% zni�ki na serwis narciarski.


Zaufali nam zawodowcy,wi�c wypr�buj i Ty!


Czekamy na Ciebie, na Jasnej!
Godziny otwarcia Serwisu:
Poniedziałek-Piątek
11:00 - 19:00