Wing Chun Kung Fu JasneJ
?Celem Wing Chun Kung Fu jest rozwijanie wiadomoci fizycznej, psychicznej i duchowej. Elementy te mona podnie na wyszy poziom ycia. wiadomo, poczucie szacunku i pomocy innym powinno by celem kadego mistrza sztuk walki. Naley medytowa nad tymi zasadami, a uprawianie Kung Fu przyj jako sposb ycia.?
Wing Chun to kompletny system sztuk walki dajcy umiejtnoci samoobrony a jednoczenie powodujcy wzrost naszego zdrowia. Nadaje si dla kadej grupy wiekowej, dla kobiet, mczyzn, dzieci.
W Wing Chun stosowane s unikalne zestawy wicze nie spotykane w innych systemach.

Czekamy na Ciebie, na Jasnej!
Godzin::
Sobota
9:30-11:30