Akademia Szachowa na JasneJ


Oferta zajęć rekreacyjnych skierowana jest do osób, które chc± zapoznać się z królewsk± gr± oraz rozwin±ć takie umiejętno¶ci jak logiczne my¶lenie, pamięć i koncentrację, wyobraĽnię przestrzenn± oraz zdolno¶ć podejmowania decyzji pod presj± czasu. Praktyka wykazuje, iż regularny trening szachowy przekłada się na polepszenie wyników w nauce oraz dalsze sukcesy w pracy zawodowej! Na zajęcia przyjmujemy dzieci już od 4 roku życia.
 
Zajęcia rekreacyjne:
  • poniedziałek 16.30 - 17.30 (przedszkolaki)
  • poniedziałek 17.30 - 18.30
  • ¶roda 16.30 - 17.30 (nauka od zera)
  • ¶roda 17.30 - 18.30
Zajęcia dla dorosłych:
  • ¶roda 19.00 - 20.30
Cena: raz w tygodniu - 70,00 zł / miesi±c


Kontakt Akademia Szachowa:
Marlena Chlost:

608 591 229

marlenachlost@gmail.com
Godziny Zajęć Akademii Szachowej:
Zajęcia Rekreacyjne

Zajęcia Klubowe