Zorganizowane zajęcia sportowe 2021 na Jasnej

Organizatorzy
 
AZS Gliwice Sekcja Judo - Gliwice, Poland | Facebook

KŚ AZS Gliwice

Jasna Sport i Rekreacja

Jasna Sport i Rekreacja

Miejsce


Jasna Sport i Rekreacja

ul. Jasna 31
44-100 Gliwice
tel. 32 411 99 99
email: recepcja@jasna31.pl

Terminy

  • Pierwszy tydzień
    4 Stycznia- 8 Stycznia  (4 dni , 6 stycznia przerwa) 

    Drugi tydzień 
    11 Stycznia- 8 Stycznia (5 dni)


  •  

Dyscypliny

 

Piłka nożna

Piłka nożna
 

Akademia Sportowa Gliwice

Tenis ziemny

Akademia Piłkarska Team

Pływanie

Piłka nożna
Wspinaczka (ścianka wspinaczkowa bouldering)

 
 
Informacje dot. zorganizowanych zajęć sportowych na ośrodku Jasna 31 w Gliwicach
1. Organizatorem zajęć jest „STOWARZYSZENIE AKADEMIA SPORTOWA GLIWICE"
2. Zorganizowane zajęcia sportowe prowadzone są w grupach z dyscypliną przewodnią w postaci tenisa ziemnego.
3. Zajęcia sportowe odbywają się w godzinach 8:00 - 16:00 dla dzieci w wieku 5-13 lat
4. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia deklaracji członkostwa w „STOWARZYSZENIU AKADEMIA SPORTOWA GLIWICE”, karty uczestnika oraz zgody na przetwarzanie wizerunku i dostarczenia w/w dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy recepcja@jasna31.pl . Wszystkie dokumenty do pobrania są umieszone pod informacjami dot. zajęć.
5. Uczestników zajęć obowiązuje zmienny strój sportowy oraz obuwie z jasną podeszwą na halę i do tenisa ziemnego .
6. Wszystkie zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra instruktorów posiadających uprawnienia nadane przez odpowiedne związki sportowe.
7 W przypadku występowania u dziecka uczulenia na pokarmy rodzice są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia z wyszczególnieniem grup pokarmów, które należy usunąć z posiłków.
8. Harmonogram zajęć oraz wykaz dyscyplin będzie dostępny w ośrodku
9. W przypadku nieobecności uczestnika, spowodowanej chorobą, istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanych zajęć w innym terminie po uzgodnieniu z Recepcją ośrodka Jasna Sport i Rekreacja.  

 
Zależy nam na bezpieczeństwie uczestników. Abyście mieli pewność, że Wasze pociechy są w dobrych rękach, przygotowaliśmy wytyczne, którymi będziemy się kierować w trakcie zajęć:

-Ciągi komunikacyjne ustalamy tak, aby grupy nie mogły się krzyżować.
-Regularnie dezynfekujemy pomieszczenia oraz sprzęty sportowe, które są używane podczas zajęć.
-Dzieci są odbierane przez naszych opiekunów w recepcji. Do szatni ani na sale zajęć nie może być dostępu osób trzecich.
-Rodzice nie mają wstępu na sale i zajęcia.OŚWIADCZENIE kontaktowe rodzica 2020
-W recepcji oraz przed wejściem na każdą salę dostępne są środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni i sprzętu.
-Rodzice zobowiązani są do zakrywania ust i nosa podczas przyprowadzania i odbioru dzieci.
-Uczestnicy są kwalifikowani do udziału w zajęciach na podstawie wypełnionych przez rodziców kart informacyjnych wykluczających kontakt dziecka z osobą chorą w okresie 14 dni poprzedzających rozpoczęcie zajęć.
-Dzieci z objawami choroby nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
-W przypadku złego samopoczucia dziecka w trakcie trwania zajęć, rodzic jest zobowiązany do jak najszybszego jego odbioru.
-Pracownicy oraz trenerzy są przeszkoleni z zasad oraz zaleceń PZH dotyczących rygoru sanitarnego związanego z zapobieganiem rozprzestrzenianiem się CoVID-19.
- Formularze uczestników przyjmowane są drogą elektroniczną.


WAŻNE - wpłaty za udział w zajęciach przyjmowane będą jedynie przelewem na konto Stowarzyszenia Akademia Sportowa Gliwice.

Dokumenty do pobranie :
OŚWIADCZENIE kontaktowe rodzica 2020
kwestionariusz_sanitarny JASNA 31
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA rodo
STOWARZYSZENIE ASG _statut
zgoda na wspinanie się dziecka
DEKLARACJA-CZŁONKOWSKA-2020-dziecko

Koszt za zajęcia zorganizowane wynosi :
OGÓLNE
1 TYDZIEŃ - 390 zł ( 4dni)
2 TYDZIEŃ - 470 zł ( 5dni)
JUDO
1 TYDZIEŃ - 370 zł ( 4dni)
2 TYDZIEŃ - 450 zł ( 5dni)
TENIS
1 TYDZIEŃ - 500 zł ( 5dni)
2 TYDZIEŃ - 500 zł ( 5dni)


Nazwa banku i nr rachunku: 
Bank Millenium 55 1160 2202 0000 0002 8840 3415
Odbiorca: Stowarzyszenie AKADEMIA SPORTOWA GLIWICE ul. Jasna 31 44-100 Gliwice,
Tytuł przelewu: Udział w zorganizowanych zajęciach sportowych, imię i nazwisko dziecka, daty.